Steun ons en help Nederland vooruit

Bedankt voor uw stem! Wij laten ons ook na 21 maart horen met een progressief positiefkritisch geluid in de gemeenteraad van Borsele.

D66 Borsele maakt werk van de duurzaamheidsvisie, gaat actief aan de slag met initiatieven van inwoners, wil een structurele oplossing voor de huisvesting van de vele arbeidsmigranten, kiest voor een brede aanpak van de verkeersafwikkeling op de Stenevate, kiest voor nieuwe mobiliteit in de dorpen. En nu vooruit in Borsele met D66!

D66 brengt Borsele in beweging!

Welkom

Welkom op de website van D66 Borsele. Hier kunt u onze agenda vinden, onze standpunten en binnenkort alles over de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. We zien u graag binnenkort op één van onze activiteiten!