Steun ons en help Nederland vooruit

FINANCIËN

D66 Borsele vindt het belangrijk dat de vervuiler betaalt en schoongedrag wordt beloond.

SOCIAAL DOMEIN

D66 Borsele vindt het belangrijk dat sociale cafés en ontmoetingsruimten open blijven

DUURZAAMHEID, KLIMAAT EN MILIEU

D66 Borsele vindt het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door duurzaam in te kopen

VEILIGHEID

Extra aandacht voor calamiteiten op de Westerschelde

BESTUUR EN BURGER

D66 Borsele vindt het belangrijk dat inwoners nauw betrokken worden bij plannen voor wonen, zorg en welzijn

ONDERNEMERSCHAP, INNOVATIE EN WERKGELEGENHEID

D66 Borsele vindt het belangrijk de kansen door de havenfusie North Sea Port benut worden

ONDERWIJS

D66 Borsele vindt het belangrijk dat goed onderwijs bereikbaar is voor iedereen

KUNST EN CULTUUR

D66 Borsele vindt het belangrijk dat cultuur- en muziekonderwijs op scholen wordt bevorderd

SPORT EN BEWEGEN

D66 Borsele vindt het belangrijkd dat sportclubs samenwerken en de clubs evenredige financiële steun krijgen

WONEN, WERKEN EN LEVEN

D66 Borsele vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor duurzaam bouwen en nieuwe bestemmingen voor lege boerderijen

VERKEER EN MOBILITEIT

D66 Borsele vindt het belangrijk dat inwoners van de dorpen betere vervoersmogelijkheden krijgen